Pagus - Paula Kovač

Inspiracija za igračku Pagus proizašla je iz istraživanja paške čipke kao tradicionalne tehnike vezenja, ali i njenog vizualnog potencijala.

Smisao igre je u samostalnom kreiranju plošnih kompozicija, čime nastaju različiti stilizirani motivi (detalji uzoraka čipke) koji se potom slažu u prostornu kompoziciju. Elementi se mogu slagati na različite načine, od jednostavnih, prema složenim kompozicijama.

Igranjem sa Pagusom djeca razvijaju finu motoriku, razumjevanje plošne i prostorne forme, te likovnih potencijala koji proizlaze iz jednostavne geometrije.

Pedagoške i didaktičke karakteristike Pagusa

Igračka Pagus potiče interes za upoznavanjem hrvatske baštine, posebno tradicionalnih tehnika vezenja, Paške čipke i tradicionalnih motiva. Na provijerenim vrijednostima