O udruzi

poVUcizaklturu – udurga za projektni menadžment u kulturi

Udruga je osnovana 2010. godine u svrhu provođenja projekata u kulturi , menadžmenta u kulturi,  pisanje, provođenje i organiziranje kulturnih programa, praćenje zbivanja u kulturi na području Republike Hrvatske, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Fokus nam je na očuvanju i zaštiti te promociji hrvatske kulturne baštine, izrada igračaka / suvenira na temu kuturne baštine Hrvatske

Djelatnosti udruge

 • Aktivno promovirati javna istupanja radi prezentacije svojih ciljeva, organiziranje kulturnih manifestacija, izložbi, kulturnih večeri, glazbenih slušaonica i tribina, smotri čiji su nositelji članovi udruge
 • Poduzimanje mjera i stvaranja uvjeta za unapređenje i poboljšanje uvjeta u promicanju kreativnog rada te razmjena tehnologija i novih ideja
 • Organiziranje tribina, predavanja, kongresa, savjetovanja i podučavanja kreativnih radionica, izložbi raznih radova članova udruge i drugih srodnih subjekata
 • Udruživanje s domaćim i inozemnim srodnim institucijama.
 • Izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno Zakonom .
 • Organiziranje edukacije članova Udruge u vezi promicanja razvitka i unapređenja kreativnosti
 • Suradnja sa nadležnim državnim organima, kao i drugim srodnim organizacijama i udrugama u svrhu ostvarenja ciljeva za koje se udruga zauzima
 • Sudjelovanje u praćenjeu organiziranju i potpomaganju svih zbivanja u kulturi na području Republike Hrvatske
 • Organiziranje znanstvenih, kulturnih, zabavnih, glazbeno-scenskih i drugih manifestacija čiji su nositelji članovi udruge
 • Organiziranje i vođenje edukativnih radionica glume, glazbe i likovne radionice
 • Organiziranje stručnih skupova, savjetovanje, dobrovoljne akcije, multimedijalne prezentacije, tribine, projekcije i izložbe starina
 • Promoviranje kulturne baštine i tradicijske kulture te izrada suvenira i igračaka inspiriranih kulturnom baštinom
 • Promicanje i primjena informatičke znanosti u zaštiti prirode, kulturno povijesne baštine
 • Promicanje prirodne i kulturno povijesne baštine kroz izdavanje pisanih , glazbenih i vizualnih djela, te stručnih i drugih publikacija.

Projekti

HAI! – Hrvatske autentične igračke je projekt nastao u suradnji Studija dizajna sa Udrugom Povucizakulturu sa ciljem koncipiranja i dizajna didaktičkih igračaka koje potiču interaktivno iskustvo igre, a inspirirane su hrvatskom baštinom. Didaktički materijal namjenjen je djeci predškolske dobi koja kroz igru usvajaju razvojne vještine i ujedno upoznaju hrvatsku baštinu.

Važnost igre je neupitna kroz cijeli život, a posebno u ranim godinama kada je zapravo osnovno sredstvo stjecanja znanja i vještina na kojima se gradi osobnost i društvena svijest. Igru često gledamo kao aktivnost oprečnu radu  iako ima uglavnom iste komponente – motivaciju, orijentire, interakciju i nagradu u smislu u ugode kada radimo ono što volimo. Možemo zaključiti da igra nije manje ozbiljna ili odgovorna aktivnost, posebno i po tome što su oni koji rade igrajući se efikasniji pa i zadovoljniji, a još je uvjerljivije kada  prihvatimo da se djeca igrajući razvijaju u svim područjima, što zapravo znači da rade na sebi.

Trebaju li pravila igre biti unaprijed određena? Mogu li im pri tome pomoći pretjerano atraktivne igračke upitnog smisla? Treba li igračka na prvi pogled reći baš sve? Time  se, naime, odlikuje veći dio ponude igračaka na tržištu. Motivirani tim pitanjima započeli smo istraživanje sa ciljem kreiranja igračaka koje potiču samopouzdanje, inventivnost i kreativnost, koje svoj smisao nalaze u provjerenim vrijednostima i iskustvima. One će privlačiti širenjem novih spoznaja i postignuća, a cilj im nije tek prepoznati nego razumjeti i interpretirati. Već sami kriteriji pri tome navode na osnovne vrijednosti kojih se nikada nećemo odreći  i na originalna iskustva kojima smo te vrijednosti komunicirali. Na tome se u pravilu temelji  razvoj zajednice, osigurava egzistencija i gradi identitet. Gledajući  unatrag to zovemo baština, a unaprijed gledajući  to su resursi potencijalnog prosperiteta.

Cilj projekta je razviti kolekciju dječjih igračaka, te pripadajući brend i ambalažu, koje su namjenjene predškolskom i školskom uzrastu djece. Kroz aktivnosti Studija i udruge proizvodi će biti prezentirani odgojno obrazovnim ustanovama sa ciljem da ih se potakne na nabavu proizvoda hrvatskog dizajna, koji na kvalitetan način doprinose razvoju raznih vještina djece, a osmišljeni su prema pedagoškim smjernicama za pojedini uzrast. Kroz otkrivanje igračke i smisla igre djeca uče o materijalnim ali i nematerijalnim vrijednostima baštine, na nenametljiv način. Proizvodi će također biti prezentirani turističkom sektoru kao autentičan, kvalitetan suvenir – nositelj hrvatskog kulturnog identiteta.

Kroz međusobnu, ali i interakciju sa proizvodima djeca razvijaju svoj identitet, društvenu svijest, kreativnost, stvaralački potencijal, vizualnu percepciju, koordinaciju i finu motoriku, prostornu orjentaciju, rješavanje problemskih situacija, itd… Poseban naglasak u projektnom zadatku stavljen je na izbjegavanje doslovnosti u prenošenju sadržaja i  na kreativnu slobodu u interpretaciji vrijednosti baštine koje su osnova koncepta igračke.