ZVUTKA – Karla Kocijan

Zvutka je igračka inspirirana hrvatskim narodnim nošnjama i plesovima. Oblik je nastao stilizacijom lutke te primjenom principa i forme zvrka, iz čega je i izvedeno ime. Uz Zvutku igračka obuhvaća šablone za oslikavanje priloženih tkanina koje predstavljaju nošnje. Vrtnjom Zvutke tkanina se kreće poput nošnje na ženi u plesu. Na šablonama su iscrtani pojednostavljeni motivi sa hrvatskih narodnih nošnji.  Pomoću šablona djeca mogu oslikavati priložene “haljinice”, ali mogu  kreirati i vlastiti dizajn, kombiniranjem različitih motiva stvarati individualizirane nošnje.

Kroz pokret Zvutke, motivi na tkanini stvaraju zanimljive animacije.Oslikavanjem haljinice igračka postaje personalizirana,te samim time i vrijednija za djecu, njihove vlasnike. Igrati se može samostalno, no ukoliko se koristi više Zvutki, ples će nalikovati kolu, čime nastaje još čvršća poveznica sa narodnom baštinom.

Pedagoške i didaktičke karakteristike Zvutke

Igračka Zvutka potiče interes za upoznavanjem hrvatske baštine, posebno plesnih izričaja, folklora, narodnih nošnji i tradicionalnih motiva. Na provijerenim vrijednostima kulturnog i nacionalnog identiteta  doprinosi razvoju osobnosti, kroz  spontano usvajanje znanja i stjecanje vještina:

– samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti 

– promišljanje i samoprocjena vlastitih aktivnosti i postignuća

– razvoj kreativnosti, likovnog i stvaralačkog potencijala

– poticaj na različite oblike stvaralačke prerade osobnih doživljaja i iskustava

-razvoj vizualne percepcije

– razvoj koordinacije oko-ruka

-senzorna integracija osjetila dodira i vida

– razvoj prostorne orijentacije

– poticaj na plesni izričaj

-rješavanje problemskih situacija vezanih uz ravnotežu, točku težišta